Kundeservice

+45 3841 0389

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Findes der regler for opsætning af et festtelt?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit telt lever op til reglerne for teltopsætning?

27. maj 2014
Findes der regler for opsætning af et festtelt?

Der er enormt mange ting at tænke på og planlægge, hvis du som så mange andre står og skal planlægge en større begivenhed såsom et bryllup, en konfirmation, en rund fødselsdag, en studenterfest eller lignende. En af de ting du overvejer, er måske at leje et telt at holde festen i, især hvis vejret er godt, og I ikke har plads til så mange mennesker i selve boligen. Ikke alle har råd eller lyst til at leje lokaler eller gå ud at spise med deres gæster, og her er det derfor en rigtig god idé at leje et større telt til haven.

Fortvivl ikke!

Du har nok hørt om, at der findes en række regler for opstilling af teltet, og tænkt på, om det mon også gælder for dig og din fest. Du skal dog ikke være urolig, for disse regler gælder kun relativt store telte, og vil højst sandsynlig ikke påvirke din fest - Medmindre du har mange gæster, eller et meget stort telt.

De regler der gælder på området, er nogle som Beredskabsstyrelsen har skrevet ned i deres Tekniske Forskrifter fra 2005, og som gælder såkaldte "midlertidige konstruktioner", hvilket betyder, at teltet, pavillonen eller bygningen ikke er permanent.

De midlertidige konstruktioner omhandler blandt andet:

  • Forsamlingstelte

  • Cirkustelte

  • Staldtelte

  • Selskabshuse

  • Overnatningscontainere

  • Campingenheder

De der her er relevante at kigge på, er de såkaldte forsamlingstelte, som sagtens kan bruges til bryllupper, konfirmationer og lignende.

Hvad er et forsamlingstelt?

Et forsamlingstelt er et stort telt på mindst 50 m2 med master og barduner, samt stålrammer eller lignende, som anvendes til den ene eller anden form for forsamling - herunder også større fester og sammenkomster. Derudover skelner man mellem forsamlingstelte, hvor man har plads til max 149 personer, og forsamlingstelte, som har plads til over 150 personer - hvilket selvfølgelig svarer til en rigtig stor fest!

I det følgende vil vi skelne mellem de to typer.

Hvad hvis man har under 150 gæster i sit forsamlingstelt?

Hvis du vælger at holde din bryllups- eller konfirmationsfest i et forsamlingstelt, og regner med at få under 150 gæster, så gælder der visse regler, som I skal være opmærksomme på at overholde, da I ellers højner faren for brand og personskader.

Placeringen

I forbindelse med denne slags fester, skal du blandt andet være opmærksom på, at hvis teltet skal stå i op til 5 dage, skal teltet placeres mindst 12,5 meter fra bygninger med stråtag på andre grunde, og mindst 5 meter fra bygninger med andet tag. Hvis teltet derimod skal stå opsat i over 5 døgn, hvis I for eksempel gerne vil have god tid til at indrette og pynte op, skal teltet placeres mindst 5 meter fra eventuelle naboskel og vej- eller stimidte.  

Brandsikkerheden

Derudover skal du sørge for, at teltet har en godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, en prøveattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller en godkendelse fra en anden ansvarlig myndighed i et andet EU- eller EFTA-land, eller fra Tyrkiet. Denne skal bevise, at teltets brandmæssige egenskaber er minimale.

Udgangene

Når du benytter et så stort telt som et forsamlingstelt er, skal du have mindst to udgange, der hver er mindst 2 meter høje og 0,8 meter brede, placeret i teltets modsatte ender. Udgangene skal være tydeligt markerede med flugtvejsskilte og hele tiden være gangbare og åbne. Der må altså hverken stilles ting eller møbler i vejen for udgangene, da disse skal agere flugtveje, hvis der opstår problemer.

Opvarmningen

En anden ting man skal være opmærksom på er, at teltet kun må opvarmes med enten elvarme, eller med olie- eller gasfyrende aggregater, som skal placeres mindst 5 meter uden for teltet. Inde i selve teltet kan man så gøre brug af max 5 transportable strålevarmeovne. Disse skal derudover være CE-godkendte og CE-mærkede, og må på ingen måde dækkes af noget. Dette burde dog ikke være nødvendigt i sommermånederne, hvor solen, gæsternes kropsvarme og stearinlys sagtens kan opvarme teltet på egen hånd.

Hvad hvis man har over 150 gæster i sit forsamlingstelt?

Hvis man ønsker at rejse et forsamlingstelt på over 50 m2 til 150 eller flere personer, skal man sørge for at få en tilladelse fra kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet), før teltet rejses.

Placeringen

Denne form for telt skal placeres mindst 5 meter fra naboskel og vej- og stimidte, og mindst 10 meter fra bygninger, beboelsesvogne og brandfarlige ting, da så mange mennesker færdes i og omkring teltet. På denne måde sikrer I også, at folk har plads til at ryge eller trække lidt frisk luft, hvis festen går hedt for sig inde i teltet.

Brandsikkerheden

Disse telte skal derudover være brandsikre, og have en godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, en prøveattest fra et anerkendt prøvningsinstutut eller en godkendelse fra en anden ansvarlig myndighed.

Derudover kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der til enhver tid er en brandvagt til stede, som enten har fået myndighed af kommunalbestyrelsen eller som hører under det kommunale redningsberedskab. Når så mange mennesker er samlet på et sted, højnes risikoen for brand og personskade, og der skal derfor tages en del forholdsregler, som ikke ville være nødvendige i forbindelse med mindre  fester i mindre telte.

Udgangene

Der er en del at tage højde for i forhold til flugtveje, hvoraf der skal være mindst to - èn i hver ende af festteltet. Derudover må der højst være 25 meter til den nærmeste udgang fra et givent sted i teltet, og derfor kan du risikere, at teltet skal have flere udgange end de to nødvendige. Ingen gæst må altså have over 25 meter til en udgang, hverken når de sidder ved bordene, eller bevæger sig på dansegulvet. Derudover skal du tage højde for, at der skal være mindst én cm flugtvejsbredde pr. person der skal være i teltet, som derefter skal fordeles ligeligt på de forskellige flugtveje - Dog skal de være mindst 2 meter høje og 1 meter brede (telte produceret efter 2005 skal dog være mindst 1,2 meter brede). Hvis du har 100 gæster, svarer det altså til 100 cm eller 1 m. Udgangene skal derudover være tydeligt markerede og nemme at komme uhindret til.

Opvarmningen

En anden ting at være opmærksom på er, at teltet kun må opvarmes med enten elvarme, eller med olie- eller gasfyrende aggregater, som skal placeres mindst 5 meter udenfor teltet.

Pladsfordelingsplanen

Vær særligt opmærksom på, at al opstilling af møbler skal være i overensstemmelse med en godkendt pladsfordelingsplan, hvor der er tydelig plads til hovedindgangen, mindre gange og udgangene. Derudover skal der hænges en kopi af pladsfordelingsplanen op, gerne ved hovedindgangen, så alle kan se den, samt en optællingsliste over max antal af personer i teltet.

Hvis du har rækker af stole til din fest, som for eksempel til en vielse, skal disse fastgøres til gulvet, eller i rækker af mindst 4 stole. Derudover skal der være mindst 80 cm mellem rækkerne, målt fra stoleryg til stoleryg. Alle gangarealer skal derudover være mindst 1 cm bred pr person, som det antages vil passere gangarealet for at komme til udgangene.  

Driftsjournalen

Før enhver benyttelse af teltet, er det vigtigt, at man først kontroller at samtlige udgange, opslag, inventaropstillinger, nødbelysningslamper og personale lever op til de gældende regler og standarder, og ajourfører dette i den officielle driftsjournal.

Lær mere

I denne forskrift fra Beredskabsstyrelsen kan du læse mere om reglerne for forsamlingstelte på over 50 m2: Tekniske forskrifter.

Udover reglerne for selve opstillingen af teltet, er der også politisk snak om at gøre det pligtigt at have gennemgået en uddannelse eller et kursus, for at kunne sætte teltet op. Som det er nu, kan alle mennesker sætte telte op, også selvom de ikke nødvendigvis ved hvordan man gør. Mange steder i Danmark kan man dog tage deciderede teltopstillings- og teltmonteringskurser, og hvis du gerne vil være helt sikker på din fests succes, bør du sikre dig, at dine teltopstillere er autoriserede.